วัดราชบพิตร, พระบรมมหาราชวัง, Wat Rajabopit, Grand Palace

วัดราชบพิตรเป็นวัดหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากจุดท่องเที่ยวของบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์เลย เพียงเดินออกมาจากวัดโพธิ์ไปทางเหนือ อยู่ใกล้กับสวนสราญรมย์ จุดที่น่าสนใจก็คือภายในพระวิหารประดับตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกดูสวยแปลกตา ส่วนภายนอกก็ตกแต่งด้วยศิลปะไทย เป็นลายกระเบื้องเคลือบและลวดลายทองเหลืองสวยงามมาก วัดราชบพิตร, พระบรมมหาราชวัง, Wat Rajabopit, Grand Palace Coordinates 13.749046,100.497265
More