วัดปทุมวนาราม, เซ็นทรัลเวิล์ด, Wat Pathum Wanaram, Central World

วัดปทุมวนาราม เซ็นทรัลเวิล์ด
วัดปทุมวนารามเป็นวัดที่อยู่ใจกลางกรุงเทพจริงๆ ตั้งอยู่ระหว่าง (more…)
More