ดูขั้นตอนการทำงานของรักกิจ Tiger Beer CTW

มาดูขั้นตอนการทำงานของรักกิจ Rukkit Kuanhawate ที่เลนเบียร์ Tiger Beer CTW สองคืนแล้วครับ เวบของ Rukkit Kuanhawate ภาพจาก Mamacup 7/11
More