ภาพถ่ายขาวดำ แนวเศร้า ไว้ทุกข์

Surreal Portraits, Noell Oszvald, black and white portraits, photography, art
สีดำสื่อความหมายได้ถึงความตาย เศร้าโศก หม่นหมอง ผิดหวัง การไว้ทุกข์ เช่น การใส่ชุดสีดำไปงานศพ เมื่อนำมา (more…)
More