อุทยานกวนอิม, เพชรบุรี, KuanYin Inter-Religious Park, Phetchaburi

อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม ตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่กว้างมากกว่า 180 ไร่ ภายในบริเวณแบ่งออกเป็น ส่วนต่างๆ เช่น แดนมหายานเต๋า แดนพุทธเกษตร อีกทั้งมีพระพุทธรูป รูปปั้นเทพต่างๆ ในศาสนาฮินดู-พราหมณ์ รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ที่น่าสนใจ คือ รูปปั้นพระแม่กวนอิมปางพันเนตรพันกร แกะสลักจากไม้การบูรหอมจากประเทศจีน องค์สูงใหญ่ที่สุดในโลก มีรถบริการเพื่อที่จะเที่ยวชมให้ทั่ว หรือว่าจะเดินเยี่ยมชมในส่วนแดนต่างๆพร้อมกับอ่านข้อความเตือนใจรายทางไปด้วยก็จะเป็นเครื่องจรรโลงใจได้อย่างดี เป็...
More

พระราชวังบ้านปืน, เพชรบุรี, Phra Ramrajnivet Palace, Phetchaburi

วังบ้านปืน เพชรบุรี ท่องเที่ยว
พระราชวังบ้านปืนเป็นพระราชวังเก่า ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า (more…)
More