สตรีทอาร์ทกับปัญหาของคนไร้บ้าน

เป็นโปรเจคของ Skid Robot ศิลปิน graffiti คนหนึ่งในแอลเอ ที่ตระเวนรอบเมืองเพื่อที่จะพ่นบ้านในฝันให้กับคนไร้บ้านหรือขอทาน อีกนัยหนึ่งก็เพื่อต้งการจะสื่อให้คนทั่วไปเห็นว่ามันลำบากยังไงในการนอนข้างถนน follow Skid Robot  Skid Robot Instagram Skid Robot Site http://skidrobot.tumblr.com/
More