Art Exhibition: Toynado : KAIJU and HERO

Art Exhibition: Toynado : KAIJU and HERO
Art Exhibition: Toynado : KAIJU and HERO งานของเล่นทำมือจากกลุ่มศิลปินกราฟฟิตี้ สตรีทอาร์ต (more…)
More

Nikita Nomerz กำแพงสื่ออารมณ์

Nikita Nomerz กำแพงสื่ออารมณ์
สตรีทอาร์ตเหล่านี้ทำให้กำแพงธรรมดาๆดูมีชีวิต อารมณ์ ความรู้สึกขึ้นมาเลย สร้างสรรค์โดย (more…)
More

ผลงานกราฟฟิตี้จากเทศกาลดนตรีและศิลปะ First Coat ออสเตรเลีย

มีผลงานกราฟฟิตี้จากฝั่งออสเตรเลียมาให้ชมกันครับ มาจากงานเทศกาล (more…)
More

ลายสักทื่อๆ แต่สวยและมีสไตล์

ลายสักทื่อๆ แต่สวยและมีสไตล์
ลายสักทื่อๆ แต่สวยและมีสไตล์นี้มาจากศิลปินชื่อ Luca Altini, นามแฝง Luca Font ผู้ (more…)
More

งานสตรีทอาร์ตเหนือจินตนาการ แบบนี้ ชอบมาก

งานสตรีทอาร์ตเหนือจินตนาการ แบบนี้ ชอบมาก
อัพเดทงานของศิลปินคนนี้หน่อยครับ ครีเอทีฟอาร์ตแนวกราฟฟิตี้สตรีทอาร์ต ศิลปินคน (more…)
More

กราฟฟิตี้อุโมงค์กาลเวลา เห็นแล้วอยากวาร์ป

กราฟฟิตี้อุโมงค์กาลเวลา เห็นแล้วอยากวาร์ป
ศิลปินกราฟฟิตี้ Douglas Hoekzema นามแฝง Hoxxoh สร้างงานที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง (more…)
More