ศิลปะบนผืนทรายของนาย Sam Dougados

ศิลปะบนผืนทรายของนาย Sam Dougados ดูไปแล้วก็คล้ายคลึงกับศิลปะบนกำแพง หรือ กราฟฟิตี้ นะครับ แต่บนผืนทรายนั้น เป็นการสร้างใหม่ได้ไม่รู้จบและยังรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย Sam Dougados Facebook Sam Dougados Website
More