งานสตรีทอาร์ตของ Alex Face กับโครงการ F.A.T. Phuket ที่ภูเก็ต

งานสตรีทอาร์ตของ Alex Face กับโครงการ F.A.T. Phuket ที่ภูเก็ต
ผลงานสตรีทอาร์ตของ Alex Face ชิ้นนี้ เป็นงานในโครงการ F.A.T. Phuket (Food Art Old Town) เพื่อ (more…)
More

“Pride of The Nation #1 TONY JAA อาร์ทเทอรี่ โพสต์โมเดิร์น แกลเลอรี่

งาน "Pride of The Nation ครั้งที่ 1 ครั้งนี้จัดที่ อาร์ทเทอรี่ โพสต์โมเดิร์น แกลเลอรี่ ถนนสีลม กรุงเทพฯ เพื่อที่จะสื่อความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆ ผ่านช่องทางและวิธีการอันหลากหลาย ให้เกิดความภูมิใจในความเป็นไทยของคนในชาติอย่างยั่งยืน และผลักดันให้เกิดกระแสความนิยมต่อความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆไปในนานาประเทศทั่วโลก จัดโดยมูลนิธิฟื้นฟูเมืองและสมาคมเยาวชนกรุงเทพมหานคร มีตัวแทนความเป็นไทยในครั้งแรกนี้คือ คุณ ทัชชกร ยีรัมย์ (จา พนม) ในงาน นอกจากจะมีการแสดงของจา พนม แล้ว ยังมีการพ่นพนังจำลองประกอบการแสดงสดขอ...
More