อีกครั้งที่วัดปทุมวนาราม

ได้มีโอกาสผ่านไปแถวสยามเลยแวะที่วัดปทุมวนารามเพื่อเก็บรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยคราวนี้เน้นเดินชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง จากข้อมูลที่ผมค้นคว้ามาพบว่าที่วัดปทุมวนารามนี้มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องของศรีธนญชัยเป็นหลักๆ... เข้าพระอุโบสถก่อนเลยเพื่อไหว้พระสายน์ พระพุทธรูปที่มาจากเมืองเวียงจันทน์ สิ่งแรกสังเกตที่บานประตูพระอุโบสถจะเป็นลายนูนภาพวิถีชีวิตของชุมชนแถวนี้ในสมัยก่อน คือแต่ก่อนบริเวณนี้จะเป็นทุ่งริมคลอง ภาพที่บานประตูเลยเป็นรูป ดอกบัว คนทำไร่ ทำนา พอเข้าไปภายในก็ไหว้พร...
More

วัดปทุมวนาราม, เซ็นทรัลเวิล์ด, Wat Pathum Wanaram, Central World

วัดปทุมวนาราม เซ็นทรัลเวิล์ด
วัดปทุมวนารามเป็นวัดที่อยู่ใจกลางกรุงเทพจริงๆ ตั้งอยู่ระหว่าง (more…)
More