เก้าอี้พับจากไม้แผ่นเดียว

เก้าอี้พับ, เก้าอี้ไม้, เฟอร์นิเจอร์, ออกแบบ, สวย, ประหยัด, ไทย, กราฟฟิตี้
เก้าอี้พับจากไม้แผ่นเดียว มาจากไอเดีย ประหยัดทรัพยากรณ์ ครับ ในยุคที่ไม้เป็น (more…)
More