10 ศิลปินกราฟฟิตี้จากทั่วโลกที่ผลงานโดดเด่น

10 ศิลปินกราฟฟิตี้จากทั่วโลกที่ผลงานโดดเด่น
กราฟฟิตี้ เป็นศิลปะอีกชนิดหนึ่งที่มีอิทธิพลกับคนไทยมาสักระยะนึงแล้ว ไม่นับพวก (more…)
More