วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, Wat Prayurawongsawas Waraviharn, สะพานพุทธ, Sapanput

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารตั้งอยู่ในเขตฝั่งธนบุรีใกล้กับโรงเรียนศึกษานารี เดินทางมาไม่ยากเลยเพียงแค่ข้ามสะพานปกเกล้า(ถ้าไปจากฝั่งพระนคร) ตรงตลาดสะพานพุทธ วัดประยุรฯมีพื้นที่กว้างขวางมาก กิจกรรมบุญนอกเหนือจากการทำบุญ-ไหว้พระแล้วก็จะอยู่ที่พระบรมธาตุมหาเจดีย์ เป็นเจดีย์องค์ใหญ่ทรงกลมสูง 60.525 เมตร เมื่อเข้ามาภายในองค์เจดีย์ก็จะมีนิทรรศการเล็กๆกล่าวถึงการบูรณะซ่อมแซมองค์เจดีย์ เมื่อมองขึ้นไปด้านบน เป็นภาพที่แปลกตาอย่างมาก คือจะเป็นแกนไปถึงยอดของเจดีย์ และมีไม่ค้ำยันอยู่รอบด้าน ทำให้สามารถเห็นโครงสร้า...
More