พระราชวังบ้านปืน, เพชรบุรี, Phra Ramrajnivet Palace, Phetchaburi

วังบ้านปืน เพชรบุรี ท่องเที่ยว
พระราชวังบ้านปืนเป็นพระราชวังเก่า ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า (more…)
More