นิทรรศการศิลปะ Strawberry Field (สตรอเบอร์รี่ฟิลด์) ที่ RMA Gallery

นิทรรศการศิลปะ Strawberry Field (สตรอเบอร์รี่ฟิลด์) เป็นนิทรรศการศิลปะ โดยสี่ศิลปินกราฟฟิตี้ชื่อดังของประเทศไทยสี่คนคือ ยุรี เกนสาคู, May-T (เม-ที), รักกิจ ควรหาเวช, และ P7 จุดประสงค์ของงานเพื่อที่จะคืนพื้นที่สีเขียว ในกรุงเทพฯ โดยการจัดแสดงงานกราฟฟิคที่ใช้สีสันที่จัดจ้าน สื่อออกมาเป็นพื้นที่สวนธรรมชาติในจิตนาการ งานนิทรรศการศิลปะ Strawberry Field ครั้งนี่จัดตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 ที่ RMA Gallery http://www.rmainstitute.net/ ถ้าต้องการ (more…)
More