Marion Fayolle ศิลปะสะท้อนใจ

Marion Fayolle ศิลปะสะท้อนใจ Marion Fayolle น้กวาดภาพประกอบ ศิลปินชาวฝรั่งเศส งานของเขาแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคู่รัก ส่วนมากมักจะสื่อไปทางเพศ ดูแล้วบ้างก็ตลก ฮา ชวนให้คิด ที่มา Juxtapoz Magazine Marion Fayolle Facebook
More

ป้อมพระสุเมรุ, Phra Sumen Fort

ป้อมพระสุเมรุเป็นป้อมปราการสมัยรัชกาลที่ 1 อยู่บริเวณท่าพระอาทิตย์ ถนนพระอาทิตย์ใกล้กับตรอกข้าวสาร เนื่องจากบริเวณรอบๆได้มีการสร้างเป็นสวนสาธารณะชื่อ "สวนสันติชัยปราการ" ในช่วงเย็นๆก็จะมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาพักผ่อนและทำกิจกรรมสันทนาการกัน ภายในบริเวณยังมีพลับพลา ชื่อว่า "พระที่นั่งสันติชัยปราการ" สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนม พรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ป้อมพระสุเมรุเป็นป้อมปราการที่ยังไม่ได้ถูกทำลายทิ้ง อีกป้อมที่ยังคงเ...
More