งานใหม่ของ Banksy ที่ค่ายผู้ลี้ภัยจากซีเรีย ฝรั่งเศส

งานใหม่ของ Banksy ที่ค่ายผู้ลี้ภัยจากซีเรีย ฝรั่งเศส หลังจากโปรเจค Dismaland, Banksy บริจาคอุปกรณ์ที่เหลือใช้ให้ทางรัฐบาลฝรั่งเศสเพื่อก่อตั้งศูนย์อพยพผู้ลี้ภัยจากซีเรีย อีกทั้งยังสร้างผลงานสตรีทอาร์ตเพื่อตบแต่งสถานที่อีกด้วย ผลงานที่เด่นๆ (more…)
More