ภาพถ่ายแบบ Symmetry

symmetry, ความสมดุลย์, ศิลปะ, ภาพถ่าย, instagram
ความสมมาตร หรือสมดุลย์มีปรากฏอยู่ในชิ้นงานศิลปะมากมาย และมีมานานแล้ว ในสมัยก่อนก็จะเป็นพวกตึกและสิ่งก่อสร้างของชาวกรีก โรมัน ความสมดุลจะส่งผลทางการมองเห็น ทำให้ (more…)
More