ศิลปะที่คนตาบอดมองเห็น เป็นยังไงไปดูกันเลย

ศิลปะกับคนตาบอด
เป็นโปรเจคศิลปะชื่อ Unseen Art Project โดยมีความคิดริเริ่มที่ว่า ต้องการจะแหกกฎแรกของการเข้าชมพิพิธภัณฑ์คือ การห้ามจับต้อง-สัมผัสผลงานศิลปะ ได้ทุนสนับสนุนจาก Indiegogo เพื่อสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการชื่นชมงานศิลปะแต่ไม่สามารถเดินทางไปได้ ทุกคนจึงสามารถทำปริ้นท์ 3 มิติได้เลย (more…)
More