“Pride of The Nation #1 TONY JAA อาร์ทเทอรี่ โพสต์โมเดิร์น แกลเลอรี่

งาน “Pride of The Nation ครั้งที่ 1 ครั้งนี้จัดที่ อาร์ทเทอรี่ โพสต์โมเดิร์น แกลเลอรี่ ถนนสีลม กรุงเทพฯ เพื่อที่จะสื่อความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆ ผ่านช่องทางและวิธีการอันหลากหลาย ให้เกิดความภูมิใจในความเป็นไทยของคนในชาติอย่างยั่งยืน และผลักดันให้เกิดกระแสความนิยมต่อความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆไปในนานาประเทศทั่วโลก จัดโดยมูลนิธิฟื้นฟูเมืองและสมาคมเยาวชนกรุงเทพมหานคร มีตัวแทนความเป็นไทยในครั้งแรกนี้คือ คุณ ทัชชกร ยีรัมย์ (จา พนม) ในงาน นอกจากจะมีการแสดงของจา พนม แล้ว ยังมีการพ่นพนังจำลองประกอบการแสดงสดของจา พนม และชมผลงานศิลปะของ 11 ศิลปิน เช่น  Alex Face, Bon, Rizing Sun, และ Tikkywow

บรรยากาศหน้า Artery Post Modern Gallery สีลม
การแสดงของจา พนม พร้อมกราฟฟิตี้ด้านหลัง
จา พนม ทรงพลังและแข็งแรงมาก
ท้ายสุดก็พ่นเองด้วยลายเซ็น Tony Jaa
ถ่ายภาพพร้อมกับเหล่าศิลปิน
ผลงานกราฟฟิตี้ที่เสร็จแล้ว
เข้ามาชมงานกัน จะเห็นตุ๊กตา CE ด้านบน
ภายใน
ศิลปินฝีมือชั้นแนวหน้า Rizing Sun
งานของ Zing Peerapong Uthaipan
งานของ A.M.P.
ชั้นบน
งานของ Alex Face
รักกิจ ควรหาเวช, Tikkywow, Mamacup711, ณรงค์ศักดิ์ พรหมมาลา “PLUSONE” (พลัส-วัน)
งานของ Tikkywow
อีกมุมของแกลเลอรี่
มองไปด้านนอก
นิทรรศการจัดแสดงถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2555 ที่อาร์ทเทอรี่ โพสโมเดิร์น แกลเลอรี่ ถนน สี่ลม ซอยสีลม 19 เยื้องบ้านสีลม