กราฟฟิตี้, ท่าพระอาทิตย์, Graffiti, Old Phra Arthit Pier