งานกราฟฟิตี้ของ Banksy ถูกลบแล้ว

งานกราฟฟิตี้ของ Banksy ถูกลบแล้ว
งานกราฟฟิตี้ของ Banksy ถูกลบแล้ว

งานกราฟฟิตี้ของ Banksy ถูกลบ เพราะว่า ตึกที่ Banksy ไปพ่นงานไว้นั้น ต้องปรับปรุงใหม่

งานกราฟฟิตี้ของ Banksy ถูกลบแล้ว
งานกราฟฟิตี้ของ Banksy ถูกลบแล้ว
งานกราฟฟิตี้ของ Banksy ถูกลบแล้ว
งานกราฟฟิตี้ของ Banksy ถูกลบแล้ว

งานกราฟฟิตี้ของ Banksy ที่ถูกลบไปนี่ เป็นรูปที่วาดติดกับตู้โทรศัพท์ เป็นรูปนักสืบกำลังดักฟัง ดักเก็บสัญญาณที่คนกำลังพูดคุยกันในตู้โทรศัพท์ ถ้าดูจากงานกราฟฟิตี้ของ Banksy ชิ้นนี้แล้ว น่าจะสื่อได้ว่า มีการดักฟัง ดักเก็บข้อมูลจากประชาชนธรรมดากันมานานแล้ว สังเกตได้จากอุปกรณ์ที่นักสืบใช้ อุปกรณ์นั้นดูเก่าโบราณนะ

งานกราฟฟิตี้ของ Banksy ถูกลบแล้ว
งานกราฟฟิตี้ของ Banksy ถูกลบแล้ว
งานกราฟฟิตี้ของ Banksy ถูกลบแล้ว
งานกราฟฟิตี้ของ Banksy ถูกลบแล้ว
งานกราฟฟิตี้ของ Banksy ถูกลบแล้ว
งานกราฟฟิตี้ของ Banksy ถูกลบแล้ว

ที่มา Banksy Spy Booth mural famously depicting ‘snooping’ near government listening post GCHQ in Cheltenham is removed – Mirror Online