21 เมษา เข้าชมฟรี นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

21 เมษา เข้าชมฟรี นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
21 เมษา เข้าชมฟรี นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙

อีก ๑ โอกาสพิเศษ ฉลองครบรอบ ๒๓๔ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอเชิญร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของบูรพมหากษัติย์ไทยทุกพระองค์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๓๔ กรุงรัตนโกสินทร์
ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชม นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ฟรี ! ๑ วัน

ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐น. – ๑๙.๐๐น.

สอบถามรายละเอียด ที ๐๒ ๖๒๑๐๐๔๔ ต่อ ๑๒๘ หรือ
www.nitasrattanakosin.com และ www.facebook.com/Nitasrattanakosin