สารคดีท่องเที่ยวจันทบุรี ตอน “หลงเสน่ห์…ทะเลจันท์”

สารคดีท่องเที่ยวจันทบุรี ตอน “หลงเสน่ห์…ทะเลจันท์”

สารคดีท่องเที่ยวจันทบุรี หลงเสน่ห์ ทะเลจันท์
สารคดีท่องเที่ยวจันทบุรี หลงเสน่ห์ ทะเลจันท์

หน้าร้อนแบบนี้น่าจะไปเที่ยวทะเลนะ แต่ว่าที่เดิมๆอย่าง พัทยา หรือ หัวหินก็ไปบ่อยแล้ว มาดูซิว่าทะเลจันทบุรี มีอะไรดี

ท่องเที่ยว จันทบุรี ทะเลจันท์ ทะเล ท่าใหม่ อ่าวคุ้งวิมาน ป่าชายเลน แหลมสิงห์

ท่องเที่ยว จันทบุรี ทะเลจันท์ ทะเล ท่าใหม่ อ่าวคุ้งวิมาน ป่าชายเลน แหลมสิงห์
ท่องเที่ยว จันทบุรี ทะเลจันท์ ทะเล ท่าใหม่ อ่าวคุ้งวิมาน ป่าชายเลน แหลมสิงห์

ท่องเที่ยว จันทบุรี ทะเลจันท์ ทะเล ท่าใหม่ อ่าวคุ้งวิมาน ป่าชายเลน แหลมสิงห์

ท่องเที่ยว จันทบุรี ทะเลจันท์ ทะเล ท่าใหม่ อ่าวคุ้งวิมาน ป่าชายเลน แหลมสิงห์
ท่องเที่ยว จันทบุรี ทะเลจันท์ ทะเล ท่าใหม่ อ่าวคุ้งวิมาน ป่าชายเลน แหลมสิงห์

ท่องเที่ยว จันทบุรี ทะเลจันท์ ทะเล ท่าใหม่ อ่าวคุ้งวิมาน ป่าชายเลน แหลมสิงห์

ท่องเที่ยว จันทบุรี ทะเลจันท์ ทะเล ท่าใหม่ อ่าวคุ้งวิมาน ป่าชายเลน แหลมสิงห์
ท่องเที่ยว จันทบุรี ทะเลจันท์ ทะเล ท่าใหม่ อ่าวคุ้งวิมาน ป่าชายเลน แหลมสิงห์

ที่มา About Chan Mag : youtube.com/user/aboutChanmag

ท่องเที่ยว จันทบุรี ทะเลจันท์ ท่าใหม่ อ่าวคุ้งวิมาน ป่าชายเลน แหลมสิงห์