สตรีทอาร์ทกับปัญหาของคนไร้บ้าน

เป็นโปรเจคของ Skid Robot ศิลปิน graffiti คนหนึ่งในแอลเอ ที่ตระเวนรอบเมืองเพื่อที่จะพ่นบ้านในฝันให้กับคนไร้บ้านหรือขอทาน อีกนัยหนึ่งก็เพื่อต้งการจะสื่อให้คนทั่วไปเห็นว่ามันลำบากยังไงในการนอนข้างถนน

graffiti-street-art-homeless-dream-1
graffiti-street-art-homeless-dream-2
graffiti-street-art-homeless-dream-3
follow Skid Robot  Skid Robot Instagram

Skid Robot Site http://skidrobot.tumblr.com/