พิซซ่ากราฟฟิตี้จากทั่วโลก หิวมั้ย?

ศิลปะกราฟฟิตี้พิซซ่า
ศิลปะกราฟฟิตี้พิซซ่า

ตั้งแต่กราฟฟิตี้เริ่มเป็นที่นิยม สื่อและร้านค้าต่างๆก็เอากราฟฟิตี้มาเรียกลูกค้า เอามาเป็นจุดขาย รูปกราฟฟิตี้ที่เรานำมาเสนอนี่ก็มาจากการโปรโมทของร้านพิซซ่าจากทั่วโลก รวมถึงกราฟฟิตี้ข้างทางทั่วไปด้วย เชิญชมครับ

พิซซ่ากราฟฟิตี้จากทั่วโลก หิวมั้ย
พิซซ่ากราฟฟิตี้จากทั่วโลก หิวมั้ย
พิซซ่ากราฟฟิตี้จากทั่วโลก หิวมั้ย
พิซซ่ากราฟฟิตี้จากทั่วโลก หิวมั้ย
พิซซ่ากราฟฟิตี้จากทั่วโลก หิวมั้ย
พิซซ่ากราฟฟิตี้จากทั่วโลก หิวมั้ย
พิซซ่ากราฟฟิตี้จากทั่วโลก หิวมั้ย
พิซซ่ากราฟฟิตี้จากทั่วโลก หิวมั้ย
พิซซ่ากราฟฟิตี้จากทั่วโลก หิวมั้ย
พิซซ่ากราฟฟิตี้จากทั่วโลก หิวมั้ย
พิซซ่ากราฟฟิตี้จากทั่วโลก หิวมั้ย
พิซซ่ากราฟฟิตี้จากทั่วโลก หิวมั้ย
พิซซ่ากราฟฟิตี้จากทั่วโลก หิวมั้ย
พิซซ่ากราฟฟิตี้จากทั่วโลก หิวมั้ย
พิซซ่ากราฟฟิตี้จากทั่วโลก หิวมั้ย
พิซซ่ากราฟฟิตี้จากทั่วโลก หิวมั้ย
พิซซ่ากราฟฟิตี้จากทั่วโลก หิวมั้ย
พิซซ่ากราฟฟิตี้จากทั่วโลก หิวมั้ย
พิซซ่ากราฟฟิตี้จากทั่วโลก หิวมั้ย
พิซซ่ากราฟฟิตี้จากทั่วโลก หิวมั้ย
พิซซ่ากราฟฟิตี้จากทั่วโลก หิวมั้ย
พิซซ่ากราฟฟิตี้จากทั่วโลก หิวมั้ย
พิซซ่ากราฟฟิตี้จากทั่วโลก หิวมั้ย
พิซซ่ากราฟฟิตี้จากทั่วโลก หิวมั้ย
พิซซ่ากราฟฟิตี้จากทั่วโลก หิวมั้ย
พิซซ่ากราฟฟิตี้จากทั่วโลก หิวมั้ย

ที่มา 14 Pieces of Exceptional Pizza Graffiti | Manoosh Pizza