ลำโพงไร้สายเสียงดีจากโอ่งบ้าน

ลำโพงไร้สายเสียงดีจากโอ่งบ้าน

Mapuguaquén ลำโพงโอ่งดินแบบบ้านๆเสียงทุ้มนุ่มนวลฝีมือช่างทำมือชาวชิลี Pablo Ocqueteau มาจากคอนเซ็ปต์ที่ว่า ใช้วัสดุจากท้องถิ่นให้มีประโยชน์อีกทั้งยังเป็นการโปรโมทผลิตภัณฑ์ของประเทศไปในตัว และยังเป็นส่วนผสมของเทคโนโลยีสมัยใหม่คือ ระบบเสียง การส่งสัณญาณไวไฟ กับวัฒนธรรมพื้นบ้านชิลี

ลำโพงไร้สายเสียงดีจากโอ่งบ้าน 2
ลำโพงไร้สายเสียงดีจากโอ่งบ้าน 5
ลำโพงไร้สายเสียงดีจากโอ่งบ้าน 4
ลำโพงไร้สายเสียงดีจากโอ่งบ้าน 3

ที่มา Handmade, wireless clay speakers amplify the “sound of the earth” ; Mapu Guaquén The sound of the Earth speakers – Inhabitat – Green Design, Innovation, Architecture, Green Building

Mapuguaquén -The Sound of the Earth