รอยสักแอ็บสแตรคที่มีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล

รอยสักแอ็บสแตรคที่มีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล
รอยสักแอ็บสแตรคที่มีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล

ศิลปินออกแบบรอยสักชาวฝรั่งเศส Olivier Poinsignon ที่ผลงานมีเอกลักษณ์ โดดเด่นเลยทีเดียว เพราะว่ารอยสักที่เขาออกแบบจะมีบุคลิกเฉพาะตัวเหมาะตามแต่ลูกค้าที่มาสัก เขาต้องการจะออกนอกกรอบของรอยสักธรรมดาที่มีทั่วๆไป โดยใช้รูปแอ็บสแตรค และเส้นฟรีสไตล์ ผสมกันกับจินตนาการจากการพูดคุยกับลูกค้าที่มาสัก ต้องขอบคุณที่เขาได้ทำงานกับคนหลากหลายที่มา เพราะว่าเขาได้ใช้จินตนาการได้มากขึ้นในการสร้างสรรค์งานศิลปะ

รอยสักแอ็บสแตรคที่มีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล
รอยสักแอ็บสแตรคที่มีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล
รอยสักแอ็บสแตรคที่มีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล
รอยสักแอ็บสแตรคที่มีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล
รอยสักแอ็บสแตรคที่มีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล
รอยสักแอ็บสแตรคที่มีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล
รอยสักแอ็บสแตรคที่มีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล
รอยสักแอ็บสแตรคที่มีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล
รอยสักแอ็บสแตรคที่มีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล
รอยสักแอ็บสแตรคที่มีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล

 

ที่มา Tattoo Artist Pushes Design Boundaries With His Abstract, Conceptual Creations – DesignTAXI.com

olivierpoinsignon Instagram
https://www.instagram.com/olivierpoinsignon/