ภาพถ่ายแบบ Symmetry

symmetry, ความสมดุลย์, ศิลปะ, ภาพถ่าย, instagram

ความสมมาตร หรือสมดุลย์มีปรากฏอยู่ในชิ้นงานศิลปะมากมาย และมีมานานแล้ว ในสมัยก่อนก็จะเป็นพวกตึกและสิ่งก่อสร้างของชาวกรีก โรมัน ความสมดุลจะส่งผลทางการมองเห็น ทำให้เกิดมุมมองที่แปลกและน่าสนใจ จากสิ่งก่อสร้างก็มาถึงผลงานทางศิลปะ โดยส่วนตัวแล้ว คิดว่า art nouveau ก็ใช้หลัก symmetrical เช่นกัน

หลักความสมดุลแทรกอยู่ในศิลปะทุกแขนง จนถึงในปัจจุบัน จะเห็นผลงานภาพถ่ายหลายๆชิ้น ใช้หลักการความสมดุล เช่นเดียวกัน

“Symmetry is what we see at a glance; based on the fact that there is no reason for any difference…” ― Blaise Pascal, Pensées

ที่มา My Modern Met