ประโยชน์จากป้ายฉลากอาหารข้างขวด ดีจัง

ประโยชน์จากป้ายฉลากอาหารข้างขวด ดีจัง
ประโยชน์จากป้ายฉลากอาหารข้างขวด ดีจัง

มีการออกแบบป้ายฉลากข้างขวดแบบใหม่เพื่อให้คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย ง่าย สวยงาม เรียบ ทันสมัย ผลิตภัณฑ์บรรจจุขวด บางครั้งคนถือขวดอาจจะไม่ต้องการสัมผัสที่ขวดโดยตรงเพราะว่าไม่อยากมือเปียก บางครั้งก็เพื่อความสะดวกในการพกพา จึงมีการออกแบบป้ายฉลากอาหารแบบใหม่ เป็นชิ้นเดียวกันไปเลย เพื่อผู้ถือจะได้แขวนกับจักรยานได้ หรือว่าใช่นิ้วเกี่ยวได้ แขวนข้างประตู ข้างกำแพงก็ได้

ประโยชน์จากป้ายฉลากอาหารข้างขวด
ประโยชน์จากป้ายฉลากอาหารข้างขวด
ประโยชน์จากป้ายฉลากอาหารข้างขวด
ประโยชน์จากป้ายฉลากอาหารข้างขวด
ประโยชน์จากป้ายฉลากอาหารข้างขวด
ประโยชน์จากป้ายฉลากอาหารข้างขวด
ประโยชน์จากป้ายฉลากอาหารข้างขวด
ประโยชน์จากป้ายฉลากอาหารข้างขวด

Designer: Snežana Jeremić

ที่มา Yanko Design

http://www.yankodesign.com/2016/03/18/make-your-label-work-for-you/