รวม 15 ประติมากรรมสุดอัศจรรย์จากทั่วโลก

รวม 15 ประติมากรรมสุดอัศจรรย์จากทั่วโลก
รวม 15 ประติมากรรมสุดอัศจรรย์จากทั่วโลก

รวม 15 ประติมากรรมสุดอัศจรรย์จากทั่วโลก
#1 Expansion By Paige Bradley, New York, Usa
รวม 15 ประติมากรรมสุดอัศจรรย์จากทั่วโลก
#2 Dramatic Fairy Sculpture Dancing With Dandelion By Robin Wight, Uk
รวม 15 ประติมากรรมสุดอัศจรรย์จากทั่วโลก
#3 Colossus, Florence, Italy
รวม 15 ประติมากรรมสุดอัศจรรย์จากทั่วโลก
#4 The Force Of Nature By Lorenzo Quinn
รวม 15 ประติมากรรมสุดอัศจรรย์จากทั่วโลก
#5 Mustangs By Robert Glen, Las Colinas, Texas, Usa
รวม 15 ประติมากรรมสุดอัศจรรย์จากทั่วโลก
#6 Inner Children Trapped Inside Adult Bodies By Alexander Milov
รวม 15 ประติมากรรมสุดอัศจรรย์จากทั่วโลก
#7 Black Ghost, Klaipeda, Lithuania
รวม 15 ประติมากรรมสุดอัศจรรย์จากทั่วโลก
#8 Break Through From Your Mold By Zenos Frudakis, Philadelphia, Pennsylvania, Usa
รวม 15 ประติมากรรมสุดอัศจรรย์จากทั่วโลก
#9 Mihai Eminescu, Onesti, Romania
รวม 15 ประติมากรรมสุดอัศจรรย์จากทั่วโลก
#10 The Caring Hand, Glarus, Switzerland
รวม 15 ประติมากรรมสุดอัศจรรย์จากทั่วโลก
#11 The Rain Man By Jean-michel Folon, Italy
รวม 15 ประติมากรรมสุดอัศจรรย์จากทั่วโลก
#12 Popped Up By Ervin Loránth Hervé, Budapest, Hungary
รวม 15 ประติมากรรมสุดอัศจรรย์จากทั่วโลก
#13 Raindrop By Nazar Bilyk, Ukraine
รวม 15 ประติมากรรมสุดอัศจรรย์จากทั่วโลก
#14 Viccisitudes By Jason Decaires Taylor, Grenada, Vest Indies
รวม 15 ประติมากรรมสุดอัศจรรย์จากทั่วโลก
#15 Diminish And Ascend By David Mccracken, Bondi, Australia

ที่มา 15+ Of The Most Amazing Sculptures In The World | Bored Panda