นิทรรศการศิลปะ รูปที่มีทุกบ้าน

นิทรรศการศิลปะ รูปที่มีทุกบ้าน
นิทรรศการศิลปะ รูปที่มีทุกบ้าน

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ชามเริญสตูดิโอ และมิตรสหายคนทำงานศิลปะ ร่วมแสดงผลงานพระบรมฉายาลักษณ์ และพระบรมสาทิสลักษณ์ในนิทรรศการ ” รูปที่มีทุกบ้าน ” ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา : ๑๑.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. สถานที่ : ชั้น ๓ ชามเริญสตูดิโอ

* โดยผลงานของทุกท่านที่ร่วมแสดงนิทรรศการ ภายหลังการแสดงงานชิ้นงานทุกชิ้นจะถูกนำไปมอบให้กับโรงเรียนในชนบทตามจังหวัดต่างๆ ทั้งนี้ตลอดระยะการร่วมแสดงนิทรรศการจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ชามเริญสตูดิโอ Facebook https://www.facebook.com/charmlearnstudio95/

 

นิทรรศการศิลปะ รูปที่มีทุกบ้าน
นิทรรศการศิลปะ รูปที่มีทุกบ้าน
ผลงานของ RZS นิทรรศการศิลปะ รูปที่มีทุกบ้าน
ผลงานของ RZS นิทรรศการศิลปะ รูปที่มีทุกบ้าน
ผลงานของ TikkyWow นิทรรศการศิลปะ รูปที่มีทุกบ้าน
ผลงานของ TikkyWow นิทรรศการศิลปะ รูปที่มีทุกบ้าน

%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%b0-%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5

Anapat Ong Kongsakulthaworn นิทรรศการศิลปะ รูปที่มีทุกบ้าน
Anapat Ong Kongsakulthaworn นิทรรศการศิลปะ รูปที่มีทุกบ้าน
นิทรรศการศิลปะ รูปที่มีทุกบ้าน
นิทรรศการศิลปะ รูปที่มีทุกบ้าน
นิทรรศการศิลปะ รูปที่มีทุกบ้าน
นิทรรศการศิลปะ รูปที่มีทุกบ้าน
นิทรรศการศิลปะ รูปที่มีทุกบ้าน
นิทรรศการศิลปะ รูปที่มีทุกบ้าน
นิทรรศการศิลปะ รูปที่มีทุกบ้าน
นิทรรศการศิลปะ รูปที่มีทุกบ้าน
นิทรรศการศิลปะ รูปที่มีทุกบ้าน
นิทรรศการศิลปะ รูปที่มีทุกบ้าน
นิทรรศการศิลปะ รูปที่มีทุกบ้าน
นิทรรศการศิลปะ รูปที่มีทุกบ้าน
นิทรรศการศิลปะ รูปที่มีทุกบ้าน
นิทรรศการศิลปะ รูปที่มีทุกบ้าน
นิทรรศการศิลปะ รูปที่มีทุกบ้าน
นิทรรศการศิลปะ รูปที่มีทุกบ้าน
นิทรรศการศิลปะ รูปที่มีทุกบ้าน
นิทรรศการศิลปะ รูปที่มีทุกบ้าน
นิทรรศการศิลปะ รูปที่มีทุกบ้าน
นิทรรศการศิลปะ รูปที่มีทุกบ้าน