จินตนาการวาดภาพสวยด้วยปากกากับดินสอ

จินตนาการวาดภาพสวยด้วยปากกากับดินสอ
จินตนาการวาดภาพสวยด้วยปากกากับดินสอ

Alfred Basha มีจินตนาการอันบรรเจิด วาดภาพสัตว์แฝงมาในเงาต้นไม้
แต่เค้าถ่ายทอดออกมาด้วยปากกากับดินสอเท่านั้น การทำงานศิลปะ ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ราคาสูง ก็ดูพิเศษได้

มาชมชุดภาพวาดงานศิลปะของเค้ากันครับ

จินตนาการวาดภาพสวยด้วยปากกากับดินสอ

จินตนาการวาดภาพสวยด้วยปากกากับดินสอ

จินตนาการวาดภาพสวยด้วยปากกากับดินสอ
จินตนาการวาดภาพสวยด้วยปากกากับดินสอ
จินตนาการวาดภาพสวยด้วยปากกากับดินสอ
จินตนาการวาดภาพสวยด้วยปากกากับดินสอ

จินตนาการวาดภาพสวยด้วยปากกากับดินสอ

จินตนาการวาดภาพสวยด้วยปากกากับดินสอ
จินตนาการวาดภาพสวยด้วยปากกากับดินสอ

จินตนาการวาดภาพสวยด้วยปากกากับดินสอ

ที่มา Pen & Ink Depictions of Trees Sprouting into Animals by Alfred Basha | Colossal

Facebook Alfred Basha