ศิลปะภาพวาดกำแพงมีชีวิตจากนักเรียน MIT

ศิลปะภาพวาดกำแพงมีชีวิตจากนักเรียน MIT
ศิลปะภาพวาดกำแพงมีชีวิตจากนักเรียน MIT

จิตรกรรมฝาผนังเป็นร่องรอยทางวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่การวาดภาพฝาผนังถ้ำ การวาดภาพตามหน้าผาหินต่างๆ และมาถึงการวาดภาพตามวัดหรือกำแพง จนมาถึงยุคปัจจุบัน เป็นการวาดภาพข้างกำแพงที่นำเทคโนโลยี​ augmented reality เข้ามาเสริม ทำให้มันดูมีชีวิต​มีเรื่องเล่าและให้ผู้ชื่นชอบศิลปะได้มีส่วนร่วมกับมันกลุ่มนักเรียนศิลปะ 5 คน จาก MIT ต้องการสร้างงานศิลปะที่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ของนักเรียนทั้งสถาบัน โดยใช้อุโมงค์​ของ​สถาบันเป็นสื่อ อุโมงค์​นี้เป็นทางเชื่อมสองฝั่งของสถาบันซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่​ต้องใช้ทางนี้ประจำ จากกำแพงเปล่าๆสีขาวเทาไร้ชีวิตชีวา ก็เต็มไปด้วยภาพวาดฝาพนัง และตลอดเส้นทางที่ผู้เดินผ่านก็สามารถโต้ตอบกับภาพได้ด้วยแอพลิเคชั่น​ และยังชมภาพอนิเมชั่น​ได้อีกด้วย

ที่มา MIT Students Made An Interactive, Augmented Reality Mural – Motherboard