งานอาร์ตศิลปะสองแง่สองง่าม เร้าใจแท้

งานอาร์ตศิลปะสองแง่สองง่าม เร้าใจแท้
งานอาร์ตศิลปะสองแง่สองง่าม เร้าใจแท้

งานศิลปะส่วนใหญ่ต้องมีแรงผลักดันจากอารมณ์และความรู้สึก
กดดัน เสียใจ สดใส สุขล้น เธอ Jana Brike สร้างผลงานศิลปะเหล่านี้จากแรงผลักดันของอารมณ์ล้วนๆ เรามองได้จากงานศิลปะของเธอว่า ความรักไม่ได้เป็นสิ่งสวยงามเสมอไป

งานอาร์ตศิลปะสองแง่สองง่าม เร้าใจแท้

งานอาร์ตศิลปะสองแง่สองง่าม เร้าใจแท้

งานอาร์ตศิลปะสองแง่สองง่าม เร้าใจแท้

งานอาร์ตศิลปะสองแง่สองง่าม เร้าใจแท้

งานอาร์ตศิลปะสองแง่สองง่าม เร้าใจแท้

ที่มา Creepy-Cute Provocative Illustrations Depict the Innocence of Self-Discovery | The Creators Project

Jana Brike Facebook
https://www.facebook.com/janabrikeart

Jana Brike site
http://jana-brike.squarespace.com/