ผลงานกราฟฟิตี้จากเทศกาลดนตรีและศิลปะ First Coat ออสเตรเลีย

ผลงานกราฟฟิตี้จากเทศกาลดนตรีและศิลปะ-First-Coat-ออสเตรเลีย

มีผลงานกราฟฟิตี้จากฝั่งออสเตรเลียมาให้ชมกันครับ มาจากงานเทศกาลดนตรีและศิลปะ First Coat ครับ

graffiti กราฟฟิตี้ สตรีทอาร์ต street art art design ออสเตรเลีย australia 01
graffiti กราฟฟิตี้ สตรีทอาร์ต street art art design ออสเตรเลีย australia 02
graffiti กราฟฟิตี้ สตรีทอาร์ต street art art design ออสเตรเลีย australia 03
graffiti กราฟฟิตี้ สตรีทอาร์ต street art art design ออสเตรเลีย australia 04
graffiti กราฟฟิตี้ สตรีทอาร์ต street art art design ออสเตรเลีย australia 05
graffiti กราฟฟิตี้ สตรีทอาร์ต street art art design ออสเตรเลีย australia 06
graffiti กราฟฟิตี้ สตรีทอาร์ต street art art design ออสเตรเลีย australia 07
graffiti กราฟฟิตี้ สตรีทอาร์ต street art art design ออสเตรเลีย australia 08
graffiti กราฟฟิตี้ สตรีทอาร์ต street art art design ออสเตรเลีย australia 09

ที่มา First Coat – QLD – Australia : Street Arse
First Coat art and music festival