กราฟฟิตี้อุโมงค์กาลเวลา เห็นแล้วอยากวาร์ป

กราฟฟิตี้อุโมงค์กาลเวลา เห็นแล้วอยากวาร์ป
กราฟฟิตี้อุโมงค์กาลเวลา เห็นแล้วอยากวาร์ป

ศิลปินกราฟฟิตี้ Douglas Hoekzema นามแฝง Hoxxoh สร้างงานที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง
งานสตรีทอาร์ตของเค้าเปลี่ยนกำแพงเรียบๆเป็นอุโมงค์กาลเวลาลวงตา เห็นแล้วเหมือนจะโดนดูดเข้าไปเลย

กราฟฟิตี้อุโมงค์กาลเวลา เห็นแล้วอยากวาร์ป

กราฟฟิตี้อุโมงค์กาลเวลา เห็นแล้วอยากวาร์ป

กราฟฟิตี้อุโมงค์กาลเวลา เห็นแล้วอยากวาร์ป

Douglas Hoekzema ฝึกวาดรูปมาตั้งแต่วัยรุ่น สิ่งที่เค้าอยากจะสื่อคือ ไม่อยากให้คนดูงานของเค้ายึดติดเรื่องเวลา

กราฟฟิตี้อุโมงค์กาลเวลา เห็นแล้วอยากวาร์ป

กราฟฟิตี้อุโมงค์กาลเวลา เห็นแล้วอยากวาร์ป

กราฟฟิตี้อุโมงค์กาลเวลา เห็นแล้วอยากวาร์ป

คำเตือน อย่างจ้องงานกราฟฟิตี้ของเค้านาน เดี๋ยวจะวาร์ปโดยไม่ได้ตั้งตัว

กราฟฟิตี้อุโมงค์กาลเวลา เห็นแล้วอยากวาร์ป

กราฟฟิตี้อุโมงค์กาลเวลา เห็นแล้วอยากวาร์ป

กราฟฟิตี้อุโมงค์กาลเวลา เห็นแล้วอยากวาร์ป

ที่มา Bored Panda : Kaleidoscopic Street Art By Douglas Hoekzema

Douglas Hoekzema Facebook

Douglas Hoekzema Instagram