20 กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา อินเดีย

20 กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา อินเดีย
20 กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา อินเดีย

กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา มาดูกันครับ กับเมืองหลวงเก่าของอินเดีย โดย นาย Pritam Dutta ได้เดินทางด้วยรถประจำทางไปรอบเมืองเพ่อเก็บภาพมาให้ดูกัน ” กำแพงแต่ละแห่ง บวกกับภาพกราฟฟิตี้ ก็อาจจะสื่ออารมณ์และเป็นแรงบันดาลใจให้คนหลายๆคนก็ได้ ” เค้ากล่าว

20 กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา อินเดีย Location: Collage Street
20 กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา อินเดีย Location: Collage Street
20 กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา อินเดีย Location: Park Circus
20 กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา อินเดีย Location: Park Circus
20 กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา อินเดีย Location: Hatibagan
20 กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา อินเดีย Location: Hatibagan
20 กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา อินเดีย Location: Sadar Street
20 กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา อินเดีย Location: Sadar Street
20 กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา อินเดีย Location: Kumartli
20 กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา อินเดีย Location: Kumartli
20 กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา อินเดีย Location: Alipore
20 กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา อินเดีย Location: Alipore
20 กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา อินเดีย Location: Beni Nandan Street
20 กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา อินเดีย Location: Beni Nandan Street
20 กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา อินเดีย Location: Elgin Road
20 กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา อินเดีย Location: Elgin Road
20 กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา อินเดีย Location: Mominpur
20 กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา อินเดีย Location: Mominpur
20 กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา อินเดีย Location: Sadar Street
20 กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา อินเดีย Location: Sadar Street
20 กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา อินเดีย Location: Sadar Street
20 กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา อินเดีย Location: Sadar Street
20 กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา อินเดีย Location: Bidhan Nagar
20 กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา อินเดีย Location: Bidhan Nagar
20 กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา อินเดีย Location: Elgin Road
20 กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา อินเดีย Location: Elgin Road
20 กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา อินเดีย Location: Beni Nandan Street
20 กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา อินเดีย Location: Beni Nandan Street
20 กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา อินเดีย Location: Mominpur
20 กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา อินเดีย Location: Mominpur
20 กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา อินเดีย Location: Collage Street
20 กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา อินเดีย Location: Collage Street
20 กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา อินเดีย Location: Sadar Street
20 กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา อินเดีย Location: Sadar Street
20 กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา อินเดีย Location: Hatkhola
20 กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา อินเดีย Location: Hatkhola
20 กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา อินเดีย Location: Collage Street
20 กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา อินเดีย Location: Collage Street
20 กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา อินเดีย Location: Bidhan Nagar
20 กราฟฟิตี้ที่โกลกาตา อินเดีย Location: Bidhan Nagar

ที่มา 20 Quirky Graffiti Walls In Kolkata To Give You A Sneak Into The Beautiful Canvas That The City Is

Pritam Dutta IG https://www.instagram.com/i.am.pritam/